Biudžetinė įstaiga
  Kauno g. 38, LT- 35160, Panevėžys
  Tel.: (8 45) 50 88 02, (8 45) 50 88 03
  El. paštas: ldzilvinas38@gmail.com

  Kodas 190412321

Logopedas

Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo trikimų, įvertina, nustato vaikų specialiuosius ugdymo poreikius, koreguoja, šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos sutrikimus, konsultuoja tėvus ir pedagogus vaikų kalbos, komunikacijos sutrikimų klausimais, organizuoja atvirą veiklą, dalyvauja lopšelio-darželio renginiuose.

 

Vaikų maitinimo ir higienos administratorė

Lopšelyje-darželyje dirbantis  vaikų maitinimo ir higienos administratorė sudaro vaikų maitinimo valgiaraščius, vykdo higienos normų laikymosi įstaigoje priežiūrą, vaikų maitinimo ir poilsio organizavimo kontrolę; taiko priemones epidemijos ir infekcinių susirgimų atvejais, suteikia pirmąją pagalbą nelaimingų atsitikimų atvejais; organizuoja informacinės ir metodinės medžiagos apie vaikų-darbuotojų sveikatos stiprinimą ir saugojimą, sklaidą.

 

Kineziterapeutas – masažuotojas

Veda kvėpavimo, plokščiapėdystės ir laikysenos mankštas, pagal gydytojų rekomendacijas ir tėvų prašymus masažuoja vaikus, taiko fizioterapijos priemones (bioptrono lempą, kvarcą, ultragarsą, garinimą žolelėmis), organizuoja atviras veiklas, dalyvauja įstaigos renginiuose.