Įstaigos darbuotojai

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽILVINAS”

Darbuotojų sąrašas

EIL.
NR.

VARDAS, PAVARDĖ

1. Justas Petrulis
2. Vilija Liukpetrienė
3. Rima Juodviršytė
4. Palmira Beleckienė
5. Jolanta Leleivienė
6. Alina Kubilienė
7. Zita Stakėnienė
8. Jovita Laurinavičienė
9. Vitalija Grabauskaitė
10. Dalia Kazlaučiūnienė
11. Aušra Šimoliūnienė
12. Nijolė Latvienė
13. Audronė Baikaitė
14. Vaiva Kubilienė
15. Rytis Navarskas
16. Džiuljeta Jucienė
17. Irena Adomonytė
18. Jolanta Grubinskienė
19. Rita Liutkevičienė
20. Inga Adomonienė
21. Janina Mitašiūnienė
22. Nijolė Jakštienė
23. Regina Pauliukienė
24. Lili Skecenienė
25. Jūratė Pilipienė
26. Viktorija Budrienė
27. Eglė Aukštikalnytė
28. Kristina Bruneikaitė
29. Albinas Jucius
30. Egidijus Pauliukas
31. Aras Ranonis
32.
33.
34.
35.
36.
37.