Įstaigos darbuotojai

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽILVINAS”

Darbuotojų sąrašas

EIL.
NR.

VARDAS, PAVARDĖ

1. Justas Petrulis
2. Vilija Liukpetrienė
3. Rima Juodviršytė
4. Palmira Beleckienė
5. Jolanta Leleivienė
6. Iveta Barkauskienė
7. Zita Stakėnienė
8. Miglė Brazauskaitė
9. Vitalija Grabauskaitė
10. Dalia Kazlaučiūnienė
11. Aušra Šimoliūnienė
12. Angelija Bytautienė
13. Audronė Baikaitė
14. Vaiva Kubilienė
15. Rytis Navarskas
16. Džiuljeta Jucienė
17. Irena Adomonytė
18. Jolanta Grubinskienė
19. Rita Liutkevičienė
20. Inga Adomonienė
21. Jolita Daujotienė
22. Nijolė Jakštienė
23. Regina Pauliukienė
24. Lili Skecenienė
25. Jūratė Pilipienė
26. Viktorija Budrienė
27. Eglė Aukštikalnytė
28. Kristina Bruneikaitė
29. Albinas Jucius
30. Rimantas Baublys
31. Aras Ranonis
32.
33.
34.
35.
36.
37.