Paslaugos

Viešosios paslaugos
Lopšelis-darželis teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas įgyvendinant įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą.
Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvinas“ prioritetinės veiklos – sveika ir saugi gyvensena, etnokultūros vertybių perdavimas ir perėmimas, vaidyba ir ekologinis ugdymas.
Siekiant, praturtinti ugdymo turinį, pagilinti prioritetinių veiklos sričių žinias, patirtį, gebėjimus, įstaigoje už papildomą mokestį organizuojama veikla:

  •  Krepšinio treniruotės: 4-7 m. amžiaus vaikams. Treniruotes veda VŠĮ „Aukštaitijos krepšinio mokyklos“ treneris. Treniruotės vyksta pirmadieniais, trečiadieniais. Trukmė 25 min. Paslauga mokama.
  • Sportinių-pramoginių šokių užsiėmimai: 3-7 m. amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta antradieniais ir penktadieniais. Trukmė 35 min. Paslauga mokama.

Paslaugos sutartis su šokių vadove dėl individualios veiklos vykdymo.(sutartis).
Paslaugos sutartis su VŠĮ „Aukštaitijos krepšinio mokykla“.(sutartis)
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos kainų nustatymo.