Viešosios paslaugos

Lopšelis-darželis teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas įgyvendinant įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą.
Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvinas“ prioritetinės veiklos – sveika ir saugi gyvensena, etnokultūros vertybių perdavimas ir perėmimas, vaidyba ir ekologinis ugdymas.
Siekiant, praturtinti ugdymo turinį, pagilinti prioritetinių veiklos sričių žinias, patirtį, gebėjimus, įstaigoje už papildomą mokestį organizuojama veikla:

• Krepšinio treniruotės: 4-7 m. amžiaus vaikams. Treniruotes veda VŠĮ „Aukštaitijos krepšinio mokyklos“ treneris. Treniruotės vyksta pirmadieniais, trečiadieniais.Trukmė
25 min.Paslauga mokama.
• Sportinių-pramoginių šokių užsiėmimai: 3-7 m. amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais. Trukmė 35 min.Paslauga mokama.
• Anglų kalbos pamokėlės: 4 -7 m. amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta antradieniais. Paslauga mokama.

 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos kainų nustatymo.

Paslaugos sutartis su šokių vadove dėl individualios veiklos vykdymo.(sutartis).

Paslaugos sutartis su VŠĮ „Aukštaitijos krepšinio mokykla“.(sutartis)