Nemokamas maitinimas

Priešmokyklinio amžiaus vaikams priklauso nemokami pietūs nuo 2021-09-01

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TSP-311 pakeitė Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr.  1-312 pakeitimo. Su sprendimu galite susipažinti čia: Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio tvarkos aprašas 2022-07-11

Panevėžio lopšelio-darželio Žilvinas Mokinių nemok. maitinimo tvarkos aprašas karantino metu

Panevėžio m. savivaldybės tarybos sprendimas 2020 m. balandžio 30

Panevėžio m. sav. tarybos sprendimas 2019 m. gegužės 14 d.