Biudžetinė įstaiga
  Kauno g. 38, LT- 35160, Panevėžys
  Tel.: (8 45) 50 88 02, (8 45) 50 88 03
  El. paštas: ldzilvinas38@gmail.com

  Kodas 190412321

Lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vykdomos Europos Sąjungos mokykloms skirtos programos „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ ir „Pienas vaikams“

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TSP-311 pakeitė Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr.  1-312 pakeitimo. Su sprendimu galite susipažinti  čia

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE

Panevėžio lopšelio-darželio Žilvinas Mokinių nemok. maitinimo tvarkos aprašas karantino metu

Panevėžio m. savivaldybės tarybos sprendimas 2020 m. balandžio 30

Panevėžio m. sav. tarybos sprendimas 2019 m. gegužės 14 d.