Maitinimo organizavimas

   Informacija
Nuo 2022-09-01 keičiasi mokestis už vaiko maitinimą įstaigoje…
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022-07-11 sprendimu Nr. 1-234 nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. keičiasi mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje. Daugiau informacijos rasite čia: Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio tvarkos aprašas 2022-07-11
Lopšelio grupės: 
Pusryčių mokestis – 0,68 Eur.,
Pietų mokestis -1,47 Eur.,
Vakarienės mokestis -0,68 Eur.
2 kartų maitinimo mokestis – 2,15 Eur.,
3 kartų maitinimo mokestis- 2,83 Eur
Darželio ir priešmokyklinės grupių:
Pusryčių mokestis -0,77 Eur.,
Pietų mokestis-1.68 Eur.,
Vakarienės mokestis – 0,77 Eur.,
2 kartų maitinimo mokestis – 2,45 Eur.,
3 kartų maitinimo mokestis – 3,22 Eur.
Priešmokyklinio amžiaus vaikams priklauso nemokami pietūs nuo 2021-09-01
Maisto išdavimo grafikas

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TSP-311 pakeitė Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr.  1-312 pakeitimo. Su sprendimu galite susipažinti  čia

Lietuvos respublikos sveikatos ministro į sakymas dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-01

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2022

Maisto tiekėjai
UAB ,, Panevežio Bičiulis”
UAB ,,Panevežio Citma”

Panevėžio lopšelio-darželio Žilvinas Mokinių nemok. maitinimo tvarkos aprašas karantino metu
Panevėžio m. savivaldybės tarybos sprendimas 2020 m. balandžio 30
Panevėžio m. sav. tarybos sprendimas 2019 m. gegužės 14 d.

 

Lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vykdomos Europos Sąjungos mokykloms skirtos programos

Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ ir „Pienas vaikams“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokomos telefono linijos numeris  880040403