Maitinimo organizavimas

Lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vykdomos Europos Sąjungos mokykloms skirtos programos „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ ir „Pienas vaikams“
Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TSP-311 pakeitė Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr.  1-312 pakeitimo. Su sprendimu galite susipažinti  čia

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE
Panevėžio lopšelio darželio Žilvinas priešmokyklnio amžiaus mokinių Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021-09-30
Panevėžio lopšelio-darželio Žilvinas Mokinių nemok. maitinimo tvarkos aprašas karantino metu
Panevėžio m. savivaldybės tarybos sprendimas 2020 m. balandžio 30
Panevėžio m. sav. tarybos sprendimas 2019 m. gegužės 14 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS 2021 M. LIEPOS 22 D. NR.V-1707 “DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO” PAKEITIMO
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO