Finansinių ataskaitų rinkiniai

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas

Mokesčio įstaigos reimėms lėšų panaudojimo ataskaita 2021 m. 1-3 ketv.
Mokesčio, nustatyto, ikimokyklinės įstaigos reikmėmėms panaudojimo ataskaita 2021-1-2 ketv.
Mokesčio nustatyto įstaigos reikmėms ataskaita 2020m.
Mokescio įstaigos reikmėms, lėšų paskirstymo, panaudojimo ataskaita 2020 m.I-IVketv.
Mokescio įstaigos reikmėms ataskaita 2019 m.

2020 m ataskaita 2%
Finansinės ataskaitos 2021 m.

2021 m. III k. Aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaita 2021 09 30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-3k.

2021 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas
Finanasinių ataskaitų rinkinys 2021 06 30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2 k.
2021 m.I ketvirčio aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 1 k.
Finanasinių ataskaitų rinkinys 2021 03 31

Finansinės ataskaitos 2020 m.
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020
Finansiniu ataskaitų rinkinys už 2020 m.
2020 m III ketvirčio aiškinamasis raštas
2020 m. III ketvirčio ataskaita 
2020 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas
2020 m. II ketvirčio ataskaita
2020 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas
2020 m I ketvirčio ataskaita

Metinė finansinė ataskaita 2019 m.
2019 metinė ataskaita
2019 m finansiniu ataskaitų rinkinys
Finansinės ataskaitos 2019 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. III Ketv.
Parsisiųsti Adobe PDF formatu
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. II Ketv.
Parsisiųsti Adobe PDF formatu
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. I Ketv.
Parsisiųsti Adobe PDF formatu