Socialiniai partneriai

Tikslas:
Plėsti darželio ryšius su socialiniais partneriais, miesto bendruomene, kurti ir įgyvendinti bendradarbiavimo projektus, išreikšti atvirumą visuomenei, tobulinti bendradarbiavimo kultūrą, gerinti vaikų saviraišką, įgyti naujos patirties ugdant vaikus, skleisti gerąją patirtį.

Įstaiga plėtoja partnerystės ryšius su:
Panevėžio  švietimo centru,
Panevėžio pedagogine-psichologine tarnyba,
Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru,
Panevėžio socialinių paslaugų centru,
Panevėžio muzikos mokykla,
Panevėžio miesto ikimokyklinės įstaigomis,
„Vyturio“ progimnazija,
Panevėžio gamtos mokykla,

Dembavos lopšelis- darželis “Smalsutis”
Panevėžio apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu,
Panevėžio lėlių vežimo teatru,
Panevėžio kraštotyros muziejumi,
Panevėžio miesto dailės galerija,
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros centru,
“Židinio“ biblioteka,
Lietuvos viešąja įstaiga “Vaiko labui“,
Kauno miesto muzikos ansambliu „Ainiai“,
Vilniaus m. vitražinių lėlių teatru „Vaivorykštė”,
Kauno Klouno teatru,
VŠĮ “Aukštaitijos krepšinio mokykla“
VŠĮ „Gyvenimo universitetas LT“