Biudžetinė įstaiga
  Kauno g. 38, LT- 35160, Panevėžys
  Tel.: (8 45) 50 88 02, (8 45) 50 88 03
  El. paštas: ldzilvinas38@gmail.com

  Kodas 190412321

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

Rima Juodviršytė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pirmininkė
Rita Liutkevičienė – maitinimo ir higienos priežiūros organizatorė, pavaduotoja
Palmira Beleckienė – logopedė, sekretorė
Giedra Birbilienė – auklėtoja, narė
Kristina Bruneikaitė – auklėtojos padėjėja, narė
Donata Bronišienė – tėvų atstovė
Gintarė Liubinė – tėvų atstovė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Zina Pauliukonienė – direktorė, pirmininkas
Vilija Liukpetrienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, narė
Palmira Beleckienė – logopedė, narė
Jolanta Leleivienė – auklėtoja, narė
Žydra Povilonienė– visuomenės sveikatos biuro specialistė

 

METODINĖ GRUPĖ:

Rima Juodviršytė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pirmininkė
Jolanta Leleivienė – auklėtoja
Palmira Beleckienė – logopedė
Alina Kubilienė – auklėtoja
Giedra Birbilienė – auklėtoja