Taryba, vaiko gerovės komisija, metodinė grupė

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:
Rima Juodviršytė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė
Jolanta Grubinskienė – sekretorė, pavaduotoja
Lili Skecenienė – ikimokyklinio mokytojos padėjėja, narė
Vilija Liukpetrienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė
Regina Pauliukienė – mokytojos padėjėja, narė
Vaida Tidikienė – tėvų atstovė
Rasa Šukienė– tėvų atstovė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Vilija Liukpetrienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkas
Palmira Beleckienė – logopedė, narė
Jolanta Leleivienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė
Aurelija Maslauskaitė– ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė
Kristina Bruneikaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja, narė

METODINĖ GRUPĖ:
Vitalija Grabauskaitė –ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė
Rima Juodviršytė –priešmokyklinio ugdymo mokytoja, pavaduotoja
Zita Stakėnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jolanta Leleivienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Palmira Beleckienė – logopedė