Biudžetinė įstaiga
  Kauno g. 38, LT- 35160, Panevėžys
  Tel.: (8 45) 50 88 02, (8 45) 50 88 03
  El. paštas: ldzilvinas38@gmail.com

  Kodas 190412321

Eil. Nr. Pareigybių sąrašas Pareigybių
skaičius
2020 m.

 darbo užmokestis

sausio 1d

(Eur.)

1. Direktorius 1 1559,36
2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 1082,40
3. Auklėtojas 8,17 8119,78
4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1,64 2007,35
5. Logopedas 1 1135,20
6. Meninio ugdymo pedagogas 1 1057,76
7. Vyr. buhalteris 1 1096,48
8. Kineziterapeutas 1 790,24
9. Vaikų maitinimo ir higienos priežiūros organizatorius 1 779,68
10. Ūkvedys 0,75 592,68
11. Apskaitininkas 0,25 179,52
12. Sekretorius 0,5 357,28
13. Auklėtojo padėjėjas 6 4253,92
14. Sandėlininkas 0,5 359,04
15. Virėjas 2 1436,16
16. Mokytojo padėjėjas 0,5 357,28
17. Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas 1 607
18. Elektrikas 0,25 179,52
19. Santechnikas 0,25 151,75
20. Valytojas 0,5 303,50
21. Kiemsargis 0,5 303,50
22. Pagalbinis virtuvės darbininkas 0,5 303,50