Savitumas

  • Panevėžio lopšelis-darželis ,,Žilvinas“ yra geroje geografinėje miesto padėtyje,  individualių namų rajone,  šalia Tulpių mikrorajono, saugioje ir ramioje Kauno gatvelėje.
  • Įstaigos teritorija išsiskiria savitu stiliumi – žaidimų, poilsio erdvėmis, sukurtomis gėlynų ir augalų  grupėmis, pačių pagamintomis žaidimų priemonėmis.
  • Įstaigoje veikia 6 grupės: 2 lopšelio grupės, 3 ikimokyklinio  amžiaus grupės ir 1 priešmokyklinio amžiaus grupė. Grupėse yra atskiri miegamieji, logopedo ir kineziterapeuto kabinetai, pasakų kambarys, muzikos – sporto salė.
  • Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Žilvinas“ vaikai ugdomi pagal įstaigos  Ikimokyklinio ugdymo programą ,,Auk, vaikeli” ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Į ugdymo procesą integruojamos aplinkosauginė, teatrinė ir etnokultūrinė programos.
  • Mokykloje teikiamos logopedo, judesio korekcijos specialisto paslaugos. Papildomai organizuojami šokių, krepšinio, futbolo ir robotikos užsiėmimai.
  • Lopšelis-darželis „Žilvinas“ yra Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narys. Įgyvendinama sveikatingumo programa „Sveikatos pamokos visiems“.
  • Mokykla dalyvauja Mažojo Princo fondo veikloje „Visa Lietuva skaito vaikams“, kurią globoja  Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija.
  • Priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių programoje ,,Zipio   draugai“.
  • Mokyklos bendruomenė dalyvauja Lietuvos aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“.
  • Įstaiga aktyviai dalyvauja miesto ir šalies organizuojamuose akcijose, projektuose, konkursuose, parodose.