Vaikų priėmimas į įstaigą

Vaikų priėmimas ir prašymų pateikimas elektroniniu būdu   https://darzeliai.panevezys.lt/

Vaikai į lopšelį- darželį priimami Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS
Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas įsigaliojo 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. A-84(4.1E) Panevėžio m. savivaldybės tarybos įsakymas dėl eilių registravimo ir sudarymo tvarkos aprašo 2018m.  Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo pakeitimas2018-10-15 Nr.A-708(4.1E) Panevėžio m. savivaldybės tarybos įsakymas dėl eilių registravimo ir sudarymo tvarkos aprašo pakeitimo