Biudžetinė įstaiga
  Kauno g. 38, LT- 35160, Panevėžys
  Tel.: (8 45) 50 88 02, (8 45) 50 88 03
  El. paštas: ldzilvinas38@gmail.com

  Kodas 190412321

Vaikų priėmimas

Vaikai į lopšelį- darželį priimami Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas įsigaliojo 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. A-84(4.1E) Panevėžio m. savivaldybės tarybos įsakymas dėl eilių registravimo ir sudarymo tvarkos aprašo 2018m.  Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo pakeitimas2018-10-15 Nr.A-708(4.1E) Panevėžio m. savivaldybės tarybos įsakymas dėl eilių registravimo ir sudarymo tvarkos aprašo pakeitimo

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo pakeitimo 2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. 1-290 Panevėžio m. savivaldybės įsakymas dėl vaiku priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes