Biudžetinė įstaiga
  Kauno g. 38, LT- 35160, Panevėžys
  Tel.: (8 45) 50 88 02, (8 45) 50 88 03
  El. paštas: ldzilvinas38@gmail.com

  Kodas 190412321

Vaikų priėmimas

Vaikai į lopšelį- darželį priimami Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas įsigaliojo 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. A-84(4.1E) parsiųsti WS Word formate

 

Prašymas dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį parsiųsti WS Word formate
Užpildytą prašymą galite siusti el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Lopšelio grupėje maksimalus vaikų skaičius – 15 vaikų, darželio – 20 vaikų. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų psichologai, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui,kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Bendrosios paskirties grupės komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų pagal Higienos normose nustatytus reikalavimus

 

 

Prašyme nurodoma:
• vaiko vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo metai), namų adresas, kontaktiniai telefonai;
• pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas;
• duomenys, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiamas prioritetas, priimant vaiką į švietimo įstaigą;
• kitos pageidaujamos (papildomai teikiamos) paslaugos.

Priimant vaiką, pateikiami šie dokumentai:
• vaiko sveikatos būklės pažymėjimas 027-1/a, turint specialiųjų ugdymo poreikių, miesto pedagoginės psichologinės tarnybos ar gydytojo specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažyma;
• dokumentai (jų kopijos), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ar kitus faktus, kuriais vadovaujantis teikiamas prioritetas, priimant vaiką į savivaldybės švietimo įstaigą ir dokumentų kopijos, nurodančios, kad turi teisę į sumažintą užmokestį už vaiko maitinimą (jei turi tokią teisę);
• Vaiko priėmimas ugdytis įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos) mokymo (ugdymo) sutartimi. Švietimo santykiai prasideda nuo vaiko pirmos ugdymosi dienos. Sutartis sudaroma iki pirmos vaiko ugdymosi dienos. Mokymo (ugdymo) sutartis sudaroma ugdymosi pagal konkrečią programą laikotarpiui. Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.