Planavimo dokumentai

Panevėžio lopšelio- darželio „Žilvinas” 2023-2027 m. strateginis planas

Panevėžio lopšelio-darželio “Žilvinas” 2023-2024 m. vadovo ataskaita ir veiklos planas

Panevėžio lopšelio- darželio Žilvinas 2024m. veiklos metinis planas

Panevėžio lopšelio- darželio Žilvinas 2023m. veiklos ataskaita

Panevėžio lopšelio- darželio „Žilvinas” 2023 m. veiklos metinis planas

Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvinas” 2022-2023 m. vadovo ataskaita ir veiklos planas

Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvinas” 2022 m. metinė veiklos ataskaita

2022-2024 m. ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo priemonių planas

 

Panevėžio lopšelio darželio Žilvinas 2022 metinis veiklos planas

Panevėžio lopšelio-darželio Žilvinas 2021 m. metinė veiklos ataskaita

Panevėžio lopšelio-darželio  “Živinas” 2021 m. veiklos planas
Panevėžio lopšelio-darželio “Žilvinas” vadovo 2020 metinė ataskaita
2020 m. Veiklos tikslai ir uždaviniai    atsisiųsti MS Word formate
2020 m. Tikslų ir uždavinių realizavimo priemonių  planas  – atsisiųsti MS Word formate
Panevėžio lopšelio-darželio “Žilvinas” strateginis planas 2020-2022 m

2023 Mokytojų tarybos posėdžiai

Priešmokyklinis ugdymas:

PU TVARKOS APRAŠAS PAKEISTAS 2023-06-20

Panevėžio lopšelio-darželio Žilvino priešmokyklinio ugdymo planas 2022-2023 m.m.
Panevėžio lopšelio-darželio ”Žilvinas” Priešmokyklinio ugdymo planas 2021-2022 m.m.
Panevėžio lopšelio-darželio ”Žilvinas” direktoriaus įsakymas dėl PU plano 2021-2022 m.m tvirtinimo

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Žilvino elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2020 m.. spalio 14 d.