Informacija tėveliams dėl ugdymo vasaros laikotarpiu

Mūsų įstaiga dirbs birželio ir liepos mėnesį.
Grupės vasaros laikotarpiu formuojamos naujai ar sumažėjus vaikų skaičiui performuojamos, todėl vaikas gali būti perkeliamas į kitą grupę. Vasaros metu vaikui nelankant įstaigos daugiau kaip 50 proc. einamojo mėnesio dienų, mokyklos direktoriaus sprendimu gali būti nutraukiama ugdymo vasaros laikotarpiu sutartis(Panevėžio m savivaldybės sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2022-12-30).
Birželio mėnesį priešmokyklinė grupė bus uždaroma, priešmokyklinukai perkelti į kitas į grupes.
Liepos mėnesį grupės jungiamos priklausomai nuo lankančių vaikų skaičiaus.
Naujas sutartis ugdymo vasaros laikotarpiu, rasite e. dienyne „Mūsų darželis“ skiltyje „Bendri dokumentai“ ir pasirašę, įkelkite į e. dienyno skiltį „Vaiko dokumentai“ iki kovo 24 d.
Pasirašius sutartis dėl ugdymo vasaros laikotarpiu, laikinai sustabdoma arba atskiru šalių susitarimu nutraukiama anksčiau pasirašyta ugdymo sutartis.
Rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. darželis nedirbs, dėl remonto darbų. Vaikai perkeliami į lopšelį-darželį „Kregždutė“. Tėveliai norintys lankyti darželį „Kregždutė“ teikia prašymą dėl lankymo ugdymo vasaros laikotarpiu darželio „Kregždutėje“ (prašymas pas grupės mokytojas)
Kilus klausimams skambinti 845508802 (pavaduotojai ugdymui Vilijai) arba rašyti e.p. elektroninisdienynaszilvinas38@gmail.com