Biudžetinė įstaiga
  Kauno g. 38, LT- 35160, Panevėžys
  Tel.: (8 45) 50 88 02, (8 45) 50 88 03
  El. paštas: ldzilvinas38@gmail.com

  Kodas 190412321

admin

Švenčiant Pasaulinę Žemės dieną, vaikai žiūrėdami edukacinius filmukus apie gamtą, mokėsi suprasti, pajusti žmogaus ir gamtos ryšį, rūšiuoti šiukšles ir išradingai panaudoti antrines žaliavas. Ypač smagu vaikams buvo sėti sėklytes, sodinti svogūnus ir matyti kaip jie auga. Ugdytiniai sužinojo, kad žmogus, pats būdamas gamtos dalimi, atsako už gamtos išsaugojimą. Kovo 19- balandžio 5 d. vyko vaikų darbų ir virtuali nuotraukų paroda “Langas į gamtą”.
 

Priešmokyklinės grupės ugdytinių kūrybinis darbas  Robotukas” sukurtas  iš antrinių žaliavų, dalyvavo Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualioje parodoje “Eko paveikslas”, kuri skirtoje kovo 20 -jai Pasaulinei Žemės dienai paminėti.

Kiekvienais metais mūsų darželis prisijungia prie iniciatyvos veiksmo savaitė be patyčių. Savaitės “Draugystė” metu vaikai skatinami  ugdyti pozityvius  bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus. Ši savaitė buvo labai spalvota, šilta, pilna draugiškų apsikabinimų ir gražių žodžių. Vaikams labai patiko spalvų savaitė, kurios metu vykdė įvairias veiklas: skaitė terapines pasakas, kalbėjo apie jausmus, žaidė socialinius žaidimus, žiūrėjo animacinius filmukus apie draugystę, sakė komplimentus draugui, šventė gimtadienius, piešė draugo portretą, kūrė draugystės knygą, diskutavo kaip susidraugauti, kaip pasidalinti žaislais ir išsaugoti draugystę?“

Vaikai suprato, kad draugiški tarpusavio santykiai padeda turėti daug draugų ir sukurti gerą nuotaiką.

Besiruošiant Kaziuko mugei, vaikai  išsiaiškino sąvokas ,,amatas”, “amatininkas”, “verba”, “mainai”, žaidė pirkimo ir pardavimo žaidimus, prisiminė piniginės lankstymą ir pinigų darymą. Kartu su šeimos nariais su entuziazmu gaminosi įvairius darbelius mugei. Kovo 5 d. (karantino metu) organizuota mainų diena vaikams suteikė daug džiaugsmo.

Prašome Jūsų visų ir 2021 m. pervesti 1,2 proc. GPM lėšų į lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ paramos sąskaitą.

Norėdami mus paremti, deklaruodami pajamas už 2021 metus, kartu užpildykite:

“Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį  paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 3 versiją”

Rekvizitai 1.2 % paramai:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 190412321

Paramos gavėjo pavadinimas: Panevėžio lopšelis-darželis „Žilvinas“
Buveinės adresas: Kauno g. 38, LT-35160  Panevėžys

Apie 1.2 % GPM skyrimą paramai gauti galite sužinoti internetinėje svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/

 

Amatų savaitė

„Kaziuko mugė -mainų diena“ 5 d.

 

Savaitės ,,Be patyčių“ renginiai

(sveikatinimo programa „Sveikatos pamokos visiems“, prevencinės programos)

8 d. pirmadienis – raudona diena

9 d. antradienis – geltona diena

10 d. trečiadienis – mėlyna diena

12 d. penktadienis – žalia diena

Pokalbiai – pasakėlių skaitymas apie draugystę ir draugiškumą, jausmus, konfliktų sprendimą

Socialiniai žaidimai– apšilimo pratimai: ,,Draugo pristatymas“, ,,Komplimentas draugui“. ,,Pasakyk ką nors malonaus“, „Mano jausmai“, „Jaučiu ką piešia draugas“ (piešimas ant nugaros);

Muzikiniai, didaktiniai žaidimai poroje: „Šok poroje nepametus obuolio“,  „Surask sau porą“ (perkirpta reklama), „Šoku su draugu“ (panaudoti laikraštį), ,,Aprenk draugą“,  ,,Augame kartu“ (kn. ,,Kviečiame pažaisti. Žemė“) ir kt.,

Kūrybiniai darbeliai: ,,Draugo portretas“, ,,Draugystės gėlė“, ,,Apyrankė draugui“, ,,Laiškas draugui“, ,,Draugystės knyga“.

Muzikos ir spalvų terapija,  filmukų apie draugystę pusvalandis, kieme judrieji žaidimai

8– 12 d.

 

Žemės dienai, skirti renginiai

Sakmių apie žmogų, saulę sekimas,

Dainelių apie žemę, pavasarį dainavimas, paukščių garsų klausymas

Mokomieji filmukai: „Saulė ir Mėnulis“, „Seku seku gamtą“, „Pamokėlė apie varnėnus“, „Saulės ir Vėjo kelionė per gamtos pasaulį“

Diskusijos apie gamtos taršą, šiukšlių rūšiavimą, pasižadėjimai Žemei

Kiemo aikštelių, kalnelių papuošimas darbeliais iš antrinių žaliavų

Virtuali nuotraukų darbų paroda „Langas į gamtą“

 15 – 19  d.

Priešmokyklinės ir  „Boružėlių” grupių ugdytinių dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualioje parodoje “Eko paveikslas” skirtame  kovo 20 -ąjai- Pasaulinei Žemės dienai paminėti

 Priešmokyklinės grupės dalyvavimas  Draugiškojoje SEU olimpiadoje “DRAMBLYS

( VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacija, VšĮ „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras”)

 

Improvizacijų-spektaklių savaitė „Mažieji artistai“

Mėgstamų pasakų skaitymas, pasakų be galo sekimas, pasakojimų kūrimas

vaidyba, improvizacijos teatrine atributika, vaidyba su teatrinėmis lėlėmis,

Veikėjų-herojų piešimas, personažų karūnėlių ir dekoracijų gaminimas

                                                                                                        22 -31 d.

 

Visas vasario mėnuo buvo skirtas LIETUVAI. Grupėse vyko pokalbiai apie apie Lietuvą, jos simbolius, gimtąjį miestą, šeimą. Vaikai dainavo lietuvių liaudies dainas, žaidė žaidimus, klausėsi padavimų ir legendų. Vasario 16-ajai  paminėti meninio ugdymo mokytoja Alvyda su grupių mokytojomis  sukūrė  virtualų muzikinį sveikinimą “Žilvino vaikučių dovana Lietuvai”.

Vaikų tautiškumo, pilietiškumo jausmas bei meilė gimtajam kraštui atsiskleidė kūrybiniuose darbuose. Kviečiame pasigrožėti paroda „Aš Lietuvaitis“.

“Boružėlių” grupės ugdytinio Jokūbo kūrybinis darbelis  “Stelmužės ąžuolas” dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų fotografijų parodoje ,,Mano Lietuva“.

“Boružėlių” grupės mokytoja Vitalija Grabauskaitė

Mūsų darželyje jau prieš savaitę vaikai su mokytojomis ruošėsi Užgavėnių rytmečiui: mokėsi lietuvių liaudies dainelių, šokių, žaidimų, šūkavimų. Vyko kūrybinė diena „Kaukės gamyba“, į kurią įsitraukė ir žilviniečiai, besiugdantys namie. Užgavėnės – žiemos šventė, kurios paskirtis – išvyti žiemą ir prisišaukti pavasarį.

 

Tautosakos mėnuo (Etnokultūrinė programa):

Dainos, eilėraščiai, pokalbiai apie apie Lietuvą, jos simbolius, gimtąjį miestą, šeimą,

Lietuvių liaudies rateliai – žaidimai

Smulkioji tautosaka (pasakos be galo, mįslės, patarlės, skaičiuotės ir.t.)

lietuvių liaudies rankdarbių ir kitų gaminių darymas…

1 – 26 d.

Kūrybinė valandėlė vaikams „Užgavėnių kaukė“ ir linksmybių diena

15 d.

Virtualus muzikinis rytmetis  Vasario 16-ajai paminėti  

17 d.

Kūrybinių darbų, rankdarbių paroda ,,Mes Lietuvaičiai“

1 – 26 d.

 Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte ,,Močiutės linksmieji žodeliai“

1-29 d. 

 „Boružėlių“ grupės dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų kūrybinių darbų parodoje  „Išpuošim Lietuva, Tave, visom spalvom Trispalvės“