Dalyvavimas respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai VI“

  • Titulinis
  • Akimirkos iš renginių
  • Dalyvavimas respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai VI“
2023-10-24

2023 m. spalio 24 d.  įvyko Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ organizuojama respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai VI“. Konferenciją muzikiniu sveikinimu pradėjo darželio “Žibutės” ugdytiniai su mokytojomis. Konferenciją vedė darželio “Žibutė” direktorė Loreta Simonavičienė. Mokslinius pranešimus skaitė VDU prof. Ona Monkevičienė, VU doc.  Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” direktorius Sergejus Neifachas. Mūsų įstaigos Direktorius Justas Petrulis pristatė vaizdinius pranešimą “Darželis, kuriame kiekvienas vaikas laimėtojas”, o direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Liukpetrienė pristatydama pranešimą “Orientacinis Žilvino takais” papasakojo patirtinę ir aktyvią vaikų veiklą išnaudojant  darželio erdves.