Trumpai apie vaikų elgesį, raminimo būdus

TRUMPAI APIE VAIKŲ ELGESĮ, PRIEŽASTIS IR PASEKMES, RAMINIMO BŪDUS,SMEGENŲ VEIKLĄ, VAIKO ELGESIO IR EMOCIJŲ PRIĖMIMĄ
1. Vaikų elgesys, netgi pats ekstremaliausias, pirmiausia tenkina vaikų augimo poreikius. Vienareikšmiškai geriausia yra suprasti vaiko motyvus, o ne juos ar patį vaiką ignoruoti. Ignoruojant neužmezgamas ryšys, netobulinamos smegenys, nusisukama nuo vaiko poreikių
ir išgyvenimų frustracijos metu.
2. Atsiliepimas į vaiko poreikius ugdo vaiko pasitikėjimą savimi, saugumo jausmą, padeda megzti harmoningus santykius su aplinkiniais, padeda išvengti įvairių baimių ateityje (viešo kalbėjimo, bandymo dar kartą nesėkmės atveju ir t.t.).
3. Dažnai tėvai nesąmoningai išprovokuoja elgesį, kuris jiems atrodo smerktinas. Dažnai vaikai priešgyniauja todėl, kad yra verčiami ką nors daryti, girdi tik įsakymus, tuomet jie jaučia tokias pat emocijas kaip ir suaugusieji, tačiau nemoka jų suvaldyti.

Plačiau skaitykite čia:      Trumpai-apie-vaiku-elgesi