Kategorija: Skelbimai

Judesio korekcijos specialistas

Lopšelyje-darželyje pradėjo dirbti judesio korekcijos specialistas, kuris ves individualius ir grupinius laikysenos ir plokščiapėdystės korekcijos užsiėmimus. Jų metu bus tenkinamas natūralus poreikis judėti, stiprinami vaikų nugaros, pilvo, juosmens, kojų raumenys, lavinama motorika, saugoma ir stiprinama vaikų sveikata.  Užsiėmimus lankys vaikai, turintys gydytojų ir PPT rekomendacijas.
Plačiau

Tarptautinė mokytojų diena

Tarptautinės mokytojų dienos proga sveikiname direktorę Ziną Pauliukonienę apdovanota Lietuvos  Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos raštu  ir  ikimokyklinio ugdymo mokytoją Vitaliją Grabauskaitę apdovanota Panevėžio miesto savivaldybės admistracijos švietimo skyriaus padėkos raštu.   
Plačiau

Konkursas direktoriaus pareigoms eiti

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 19 d. bus skelbiamas konkursas  įstaigos direktoriaus pareigoms eiti. …
Plačiau

Programa tėvams „ Neįtikėtini metai“

Higienos institutas kartu su Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru vėl kveičia Panevėžio m. ugdytinių tėvus/įtėvius/globėjus dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“ (The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sunkumų. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas…
Plačiau

Informacija dėl socialinės paramos mokiniams

Informacija apie nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmėms 2021-2022 m. m. (priešmokyklinukams): https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/nemokamas-maitinimas-ir-32f9.html PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 1-158 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M.…
Plačiau

Informacija

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS
Plačiau

Mieli bendruomenės nariai

Prašome Jūsų visų ir 2021 m. pervesti 1,2 proc. GPM lėšų į lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ paramos sąskaitą. Norėdami mus paremti, deklaruodami pajamas už 2021 metus, kartu užpildykite: “Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį  paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 3 versiją” Rekvizitai 1.2 % paramai: Paramos gavėjo…
Plačiau

Tėvelių dėmesiui

Panevėžio savivaldybės puslapyje rasite informaciją apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo perorganizavimą ir apie mokestį ugdymo reikmėms   Šalyje įsigaliojus griežtesnėms karantino sąlygoms, ugdymo nesustabdė nė viena Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Darbas perorganizuotas taip, kad ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas būtų teikiamas ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdais. https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/ikimokyklinio-ugdymo-istaigos-nzc1.html?fbclid=IwAR1S49X6uwTZm0enHClpqNMoWBbjhEY2GLLrkHQnCS2tjqdnKI9ZjW6yY7M
Plačiau

Informacija dėl vaikų sveikatos pažymėjimų

Vadovaujantis sveikatos tikrinimo tvarkos aprašu su pakitusiomis nuostatomis (aktyvios nuorodos: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3dfc9970c0f011ea9815f635b9c0dcef ), informuojame, jog pratęstas vaikų, kurie lankė lopšelį-darželį ,,Žilvinas” ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepakito, sveikatos pažymėjimų galiojimo laikas –  iki metų galo. Kitais atvejais vaikų sveikatą tėveliai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios.…
Plačiau