Kategorija: Skelbimai

Informacija

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS
Plačiau

Mieli bendruomenės nariai

Prašome Jūsų visų ir 2021 m. pervesti 1,2 proc. GPM lėšų į lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ paramos sąskaitą. Norėdami mus paremti, deklaruodami pajamas už 2021 metus, kartu užpildykite: “Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį  paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 3 versiją” Rekvizitai 1.2 % paramai: Paramos gavėjo…
Plačiau

Tėvelių dėmesiui

Panevėžio savivaldybės puslapyje rasite informaciją apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo perorganizavimą ir apie mokestį ugdymo reikmėms   Šalyje įsigaliojus griežtesnėms karantino sąlygoms, ugdymo nesustabdė nė viena Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Darbas perorganizuotas taip, kad ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas būtų teikiamas ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdais. https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/ikimokyklinio-ugdymo-istaigos-nzc1.html?fbclid=IwAR1S49X6uwTZm0enHClpqNMoWBbjhEY2GLLrkHQnCS2tjqdnKI9ZjW6yY7M
Plačiau

Informacija dėl vaikų sveikatos pažymėjimų

Vadovaujantis sveikatos tikrinimo tvarkos aprašu su pakitusiomis nuostatomis (aktyvios nuorodos: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3dfc9970c0f011ea9815f635b9c0dcef ), informuojame, jog pratęstas vaikų, kurie lankė lopšelį-darželį ,,Žilvinas” ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepakito, sveikatos pažymėjimų galiojimo laikas –  iki metų galo. Kitais atvejais vaikų sveikatą tėveliai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios.…
Plačiau

Tėvelių dėmesiui dėl nemokamo maitinimo

    Informuojame, kad vadovaujantis  LR Socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatomis, mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, nuo 2020-09-01 turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Nemokamiems pietums gauti reikalingas Panevėžio miesto Socialinių reikalų skyriui…
Plačiau

Svarbi informacija

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl ,,Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. Susipažinti su dokumentu  galite  vyriausybės nutarimas dėl Ugdymo šeimoje   Vyriausybės nutarimas dėl Ugdymo šeimoje  Panevėžio m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Panevėžio miesto savivaldybes administracijos direktoriaus įsakymas del Ugdymo namuose.
Plačiau

Informuojame

Nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi mokesčio už vaikų išlaikymą darželyje kainos: Lopšelio grupė: 1 maitinimo (pietų) kaina – 1,03 Eur, 2 maitinimų (pusryčių ir pietų arba pietų ir vakarienės) kaina – 1,51 Eur, 3 maitinimų kaina – 1,99 Eur. Darželio ar priešmokyklinė grupė: 1…
Plačiau