Informacija tėveliams,

Primename, kad vaikams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų prašymo (mokslo metams nuo rugsėjo 1 d. iki ugdymo proceso pabaigos gegužės 31 d. ,vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 1-249 patvirtintu Socialinės paramos mokiniams teikimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu (su vėlesniais pakeitimais)
Nuo birželio 1 d. bus skaičiuojamas ir pietų mokestis -1.68 eur.