Vasario mėnesio renginiai

Pilietiškumo mėnuo „Aš ir Lietuva“

Pokalbiai apie Lietuvą, jos simbolius, gimtąjį miestą, šeimą

Lietuvių liaudies rateliai – žaidimai, dainos, eilėraščiai, smulkioji tautosaka

Kūrybiniai darbai „Lietuva vaiko akimis“

1 – 26 d.

Priešmokyklinės grupės ugdytiniai vyksta į Panevėžio lėlių vežimo teatrą dalyvauti edukacijoje „Teatro lėlių gamyba“.

1 d. 10.00 val.

Lėlių teatro „Alfa“ interaktyvus spektaklis “Kelionė pas TODĖL”

2 d. 9.00 val.

 „Pelėdžiukų“ grupė tęsia dalyvavimą ,,Žaliojo taško“ organizuojamose edukacinėse, kūrybinėse  dirbtuvėse ,,Žaliasis raštingumas“

3 d. 10 val.

Šventinis renginys, skirtas Vasario 16- ąjai  „Mes Lietuvaičiai“

15 d. 16 val.

 „Boružėlių“ ir „Bitučių“  grupių dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „ Širdelė Lietuvai“

6-17 d.

 „Bitučių“ ir „Boružėlių“ grupės vaikai dalyvaus Respublikiniame draugiškame kūrybiniame projekte  „Užgavėnių Kaukės“

20-25 d.

Užgavėnių popietė
21 d. 16 val.

 „Žuvyčių“ grupės mokytoja su vaikais įsitraukia į eTwinin projektą „Tvarus žingsnis ekologiškesnio gyvenimo link“

Vasario 2 d. iki birželio 30 d.