Skandinaviško modelio mokykla

METODAI, BŪDAI, FORMOS IR PRIEMONĖS

TIKSLAS

kOMPETETINGA ASMENYBĖ

Komunikabilumas, smalsumas pažinti - suprasti. Kultūrinis sąmoningumas. Kritinis mąstymas. Mokėjimas ir norėjimas mokytis. Pilietinis tapatumas ir pilietinė galia. Skaitmeninis komunikavimas.

HUMANIŠKA ASMENYBĖ

Savimonė ir savitvardos įgūdžiai. Empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas. Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys, pasekmių įvertinimas.

REZULTATAS

SĖKMINGA ASMENYBĖ

Kritinis, strateginis, kūrybiškas mąstymas, lyderystė. Tvaraus gyvenimo įpročiai. Motyvacija laimėti = motyvacija mokytis, kad laimėtum. Savarankiška, laisva, pareiginga ir atsakinga asmenybė.