Parama 1.2%

Dėkojame visiems bendruomenės nariams (tėvams, jų šeimos nariams, darbuotojams) skyrusiems darželiui 1.2 % gyventojų pajamų mokesčio paramą.
2020 m. įstaiga gavo  GPM lėšų 449,31 Eur.
Labai tikimės, kad ir 2021 metais skirsite šias lėšas, kurios reikalingos kuriant turtingesnę ir gražesnę ugdymo aplinką.
Norėdami mus paremti, deklaruodami pajamas už 2020 metus, kartu užpildykite “Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį  paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 3 versiją” 

Rekvizitai 1.2 % paramai: 

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 190412321

Paramos gavėjo pavadinimas: Panevėžio lopšelis-darželis „Žilvinas“
Buveinės adresas: Kauno g. 38, LT-35160  Panevėžys

Apie 1.2 % GPM skyrimą paramai gauti galite sužinoti internetinėje svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/

Direktorė Zina Pauliukonienė