Lapkričio mėnesio renginiai

„Pelėdžiukų“ grupės ugdytinių dalyvavimas „Vyturio progimnazijoje ,,Pirmoko dienoje” 

3 d.

„Boružėlių“ grupės vaikų apsilankymas  Kraštotyros muziejuje

4 d.

Įgyvendinamas projektas „Skaitykime knygeles vaikams“

pokalbiai kaip atsiranda knygelės, kas jas kuria? knygelių skaitymas vaikams ir su vaikais;

* susipažinimas su raidėmis, kitų šalių simboliais, istorijų kūrimas;

* praktinė veikla „raidžių medis“

* akcija  „knygų mainai“

* „Raidžių medžioklė“ (vaikai fotografuoja užrašus mieste)

 3-30 d.

„Pelėdžiukų“ grupė vyksta  į edukacinę išvyką į ,,Židinio“ biblioteką 

9 d.

Priešmokyklinės grupės įsitraukimas į edukacijų ciklą „Žaliasis raštingumas“ 

10 d.

„Peliukų mokyklėlės“  dalyvavimas  kūrybinių darbų fotografijų projekte „Moliūgų išdaigos

 „Draugystė” savaitės organizavimas, skirtai Tolerancijos dienai 

16 – 20 d.

„Bitučių“ grupės vaikų dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte ,,Skambanti daina – graži vaikų kalba”

25-30 d.