Biudžetinė įstaiga
  Kauno g. 38, LT- 35160, Panevėžys
  Tel.: (8 45) 50 88 02, (8 45) 50 88 03
  El. paštas: ldzilvinas38@gmail.com

  Kodas 190412321

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 19 d. bus skelbiamas konkursas  įstaigos direktoriaus pareigoms eiti.

Pretendentų atrankos posėdžio data – 2021 m. lapkričio 30 d.

Daugiau informacijos nuo 2021 m. rugpjūčio 19 d. rasite Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://www.panevezys.lt/lt/priemimas-i-darba_konkursai.html