Biudžetinė įstaiga
  Kauno g. 38, LT- 35160, Panevėžys
  Tel.: (8 45) 50 88 02, (8 45) 50 88 03
  El. paštas: ldzilvinas38@gmail.com

  Kodas 190412321

Informacija apie nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmėms 2021-2022 m. m. (priešmokyklinukams):

https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/nemokamas-maitinimas-ir-32f9.html

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 1-158 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-211 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO

Dėl socialines paramos mokiniams (tvarkos aprašas)